Om chartret

Chartret for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige beskriver de grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Det er udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer i fællesskab tilbage i 2001. Nu skal det fornyes og føres up-to-date.

Mere end 10 år er gået siden chartret oprindeligt blev formuleret. Og såvel den frivillige sektor som det offentlige og velfærdssamfundet har forandret sig markant siden da. I dag taler vi fx om frivillige på internettet og på kommunale institutioner. Vi taler også om behovet for nye velfærdsløsninger.

Hvilke udfordringer stiller det samspillet over for? Hvad er visionerne for fremtidens samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige? Det vil regeringen gerne invitere til en drøftelse af, og derfor tager regeringen nu initiativ til en revitalisering af chartret fra 2001. Revitaliseringen er opdelt i tre faser:

  1. En brainstormingsfase, der bl.a. omfatter en folkehøring, der er åben for besvarelse af alle, og en målrettet survey til ca. 500 frivillige organisationer, samt surveys til kommuner og regioner (Februar - april 2013).
  2. En udviklingsfase, hvor en række ministre, frivillige organisationer og kommunale repræsentanter inviteres til en camp, hvor det nye charter formuleres på baggrund af bl.a. input fra brainstormingsfasen (Forsommeren 2013).
  3. En implementeringsfase med 3-5 regionale møder, hvor chartret er afsæt for en lokal dialog (Efteråret 2013).

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen (bestående af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet) i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring revitaliseringen af chartret.

Derudover bliver Miljøministeriet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviteret til at deltage i processen.