Nyhedsbrev 8, d. 8. oktober 2014

Nyt idekatalog

I forlængelse af fornyelsen af Frivillighedschartret sidste år udgives nu et idekatalog med konkrete eksempler på, hvilke muligheder der ligger i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner og frivillige foreninger, organisationer og råd, og hvordan samarbejdet konkret kan foregå.

Forslagene spænder vidt; fra større samarbejder om at udvikle kommunernes velfærdstilbud på fx ældreområdet til kulturarvsprojekter, hvor frivillige, Kulturstyrelsen, kommunen og lokalhistoriske arkiver er gået sammen om at fotoregistrere fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet. Også forberedende jobsamtaler mellem jobklare kontanthjælpsmodtagere og erfarne virksomhedsledere fra den lokale erhvervsklub er en del af katalogets ideer.

Læs mere.
Se idekataloget.
Læs flere cases til idekataloget

Lettere at være frivillig

I dag, d. 8. oktober, offentliggør regeringen et katalog med 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig. Initiativerne tager udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har givet input til.

Frivillige på overførselsindkomst skal kunne lave frivilligt arbejde i 15 timer om ugen i stedet for de nuværende fire timer, uden at det koster en del af dagpengene eller efterlønnen. Og rører man i kødgryderne på et frivilligt værested eller på en café for socialt udsatte, skal det ikke være nødvendigt at tage en særlig uddannelse i fødevarehygiejne. Det er to af de i alt 10 konkrete initiativer regeringen har fremlagt.

Læs mere.
Læs "Lettere at være frivillig"