På vej mod et norsk frivillighedscharter

Det norske Kulturdepartement har fremlagt et udkast til en” Prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner”, dvs. et norsk frivillighedscharter.

De to overordnede formål med principerklæringen er at:
Tydeliggøre og anerkende de frivillige organisationers selvstændighed og egenart
Give værktøj til samarbejde mellem det offentlige og frivillige organisationer til at løse samfundsopgaver på en bedre måde.

I udkastet til principerklæringen lægges der bl.a. vægt på, at de frivillige organisationers medvirken i demokratiske processer sikres og styrkes, og at de økonomiske og administrative rammebetingelser for frivillige organisationer forenkles. Det skal bl.a. være enklere og mindre tidskrævende at søge midler og afrapportere til offentlige myndigheder.

Se udkastet til ”Prinsipperklæring for samspill med frivillige organisasjoner”