Invitation til dialogmøde om det nye frivillighedscharter

Kom til dialogmøde og bliv inspireret til det lokale arbejde med det nye frivillighedscharter for samspillet mellem den frivillige og den offentlige verden.


Sammen med kommuner, regioner, organisationer, foreninger og frivillige inviteres du med til dialogmøder, der bl.a. vil fokusere på, hvordan charteret kan bruges som afsæt for, at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige kan udvikles i din kommune og/eller region.


DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Frivilligrådets sekretariat afvikler på vegne af rege¬ringen de fem regionale dialogmøder. Møderne bliver afholdt i samarbejde med fem værts¬kommuner (Rudersdal, Odense, Faxe, Thisted og Viborg), og møderne finder sted i:


Hovedstaden:
Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, onsdag d. 23. okt. 2013.
Syddanmark:
Odense Rådhussal, Flakhaven 2, 5000 Odense C, torsdag d. 24. okt. 2013.
Sjælland:
Haslev Seminarium, Søndergade 12, 4690 Haslev, mandag d. 28. okt. 2013.
Nordjylland:
Hotel Hanstholm, Chr. Hansensvej 2, 7730 Hanstholm, tirsdag d. 29. okt. 2013.
Midtjylland:
Viborg Lounge, Tingvej 7, 8000 Viborg, torsdag d. 31. okt. 2013.


Tilmelding til dialogmødet foregår via DUF’s hjemmeside www.duf.dk/charter. Der kan maksimalt deltage 15 personer fra foreninger, organisationer, embedsværk og kommunal-bestyrelse/regionsråd fra hver kommune og hver region. Vi forbeholder os retten til at prioritere tilmeldingerne fra hver kommune og hver region, så alle typer foreninger tilgodeses. Din tilmelding er først endelig, når du modtager en bekræftelse. Det sker senest én uge før mødet.


For dialogmøderne i Region Hovedstaden og Region Syddanmark er der tilmeldingsfrist torsdag den 10. oktober 2013, og for dialogmøderne i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er der tilmeldingsfrist torsdag den 17. oktober 2013.


For yderligere information kontakt Frivilligrådets sekretariat på telefon 33 93 53 93 eller DUF på telefon 39 29 88 88.


Se invitationen