Invitation til inspirationsmøde

Den 4. september inviterer styregruppen for charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige til inspirationsmøde. Arbejdsgruppen, der var med til at udarbejde det nye frivillighedscharter, er inviteret, men der er også enkelte ekstra pladser til organisationer udenfor arbejdsgruppen.

Inspirationsmødet afholdes som optakt til implementeringsfasen for frivillighedschartret. Formålet med mødet er få input til deltagerrekruttering, afvikling og opfølgning på de fem regionale implementeringsmøder, der skal afholdes i løbet af efteråret.

Mødet finder sted kl. 14.15-16.15 i Social-, Børne- og Integrationsministeriets kantine, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Tilmelding senest 28. august til: lh@frivilligraadet.dk