Nyhedsbrev 6: Frivillighedschartret offentliggjort

Frivillighedschartret offentliggjort

Det nye Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er netop offentliggjort.

Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark.

Bag charteret står regeringen, samt en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner.

Frivilligcharteret skal nu forankres lokalt rundt om i landet på en række regionale møde.

Se Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige.

Se pressemeddelelsen fra Social- og integrationsministeriet om offentliggørelsen