P1 om frivillighedschartret

Tirsdag d. 28. april var Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann i ”Den Sociale Udfordring” på P1. Temaet for udsendelsen var det nye frivillighedscharter.

Vibe Klarup Voetmann fortalte om de ændringer, der har været i samspillet mellem det frivillige område og det offentlige i de sidste 10-12 år, der gør det relevant at forny frivillighedschartret. Fra udelukkende at blive set som et supplement til det offentlige indgår frivillige i stigende grad som en integreret del af at tænke i nye innovative løsninger til udfordringer på velfærdsområdet.

Vibe Klarup Voetmann understregede, at frivillige ikke skal erstatte offentligt ansatte, men derimod kan bidrage med noget, der har en hel anden karakter. Det handler om at bruge de ressourcer er sammen.

Der blev talt om de frivillige organisationers dobbeltrolle som både fortaler for bestemte grupper og samarbejdspart for det offentlige. Vibe Klarup Voetmann fortalte at de frivillige organisationer har lang erfaring med at kunne håndtere denne dobbeltrolle på en god måde, og at det er vigtigt, at der er plads til begge dele.

Hør Den Sociale Udfordring på P1.