Camp om frivillighedschatret

D. 6. og 7. maj mødes en arbejdsgruppe, der skal formulere det nye frivillighedscharter.

Arbejdsgruppen består af ministre, repræsentanter for frivillige organisationer og det offentlige, samt repræsentanter for de faglige organisationer.

De fem ministre der deltager i campen er social- og integrationsminister Karen Hækkerup, kulturminister Marianne Jelved, minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Deltagerne fra den frivillige verden kommer fra en række forskellige frivillige foreninger og organisationer, som beskæftiger sig med forskellige områder (idrætten, det sociale område, sundhed, miljø og natur samt børn og unge). Det drejer sig bl.a. om formændene for DUF, DIF og DGI, Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Friluftsrådet, m.fl. Der er i alt 32 medlemmer af arbejdsgruppen.

Se hele deltagerlisten her.

Formålet med campen er at formulere et nyt frivillighedscharter. Det oprindelige frivillighedscharter er fra 2001. Meget har ændret sig siden i forhold til samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige, og det er derfor på tide at chartret bliver fornyet.

Forud for campen er der blevet foretaget en række høringer, hvor alle har haft mulighed for at komme med bidrag til det nye charter. Høringssvarene er blevet samlet i fire rapporter og vil indgå i arbejdet med det nye charter.

Efter campen, når chartret er udformet vil det blive implementeret lokalt, bl.a. via en række regionale dialogmøder.