Nyhedsbrev 5: Fire høringsrapporter

Fire høringsrapporter

Som start på fornyelsesprocessen af frivillighedschartret gennemførtes en folkehøring, samt høringer til foreninger og organisationer, kommuner og regioner, og til råd og institutioner. Høringerne skal give bidrag til arbejdet med at formulere et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

På baggrund af svarene fra høringerne er der udarbejdet fire rapporter, som du kan downloade her:

Rapport om folkehøringen
Rapport om høring blandt foreninger og organisationer
Rapport om høring blandt kommuner og regioner
Rapport om høring blandt råd og institutioner


Arbejdsgruppen mødes

D. 6 – 7- maj 2013 mødes en arbejdsgruppe for at udarbejde det nye charter. Arbejdsgruppen består af ministre, repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer og det offentlige samt andre centrale aktører. Deltagerne fra den frivillige verden kommer fra en række forskellige frivillige foreninger og organisationer, som beskæftiger sig med forskellige områder (idrætten, det sociale område, sundhed, miljø og natur samt børn og unge). Derudover er to repræsentanter for faglige organisationer inviteret med. Deltagerne fra det offentlige repræsenterer både KL, Danske Regioner og udvalgte danske kommuner.

Se deltagerlisten for arbejdsgruppen


Læs om dialogmødet om visioner for frivillighedschartret

D. 30. april havde social- og integrationsminister Karen Hækkerup, kulturminister Marianne Jelved og ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag inviteret frivillige foreninger og andre interesserede til dialogmøde om visioner for det nye frivillighedscharter. Ca. 270 deltagere mødte op i Arkitektskolens festsal, hvor mødet blev holdt.

Læs mere om dialogmødet


P1 Morgen om frivillighedschartret

Hør Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann og Social- og Integrationsminister, Karen Hækkerup på P1 d. 30. april 2013 om fornyelsen af Charter for samspil mellem det frivillig Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige.

Hør udsendelsen.


Se slides fra CiFri seminar

Frivilligrådet og CiFri afholdt d. 23. april seminar om internationale erfaringer med nationale chartre for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige.

Se slides fra oplæggene