Fire høringsrapporter

Som start på fornyelsesprocessen af frivillighedschartret gennemførtes en folkehøring, samt høringer til foreninger og organisationer, kommuner og regioner, og til råd og institutioner. Høringerne skal give bidrag til arbejdet med at formulere et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

På baggrund af svarene fra høringerne er der udarbejdet fire rapporter, som du kan downloade her:

Rapport om folkehøringen

Rapport om høring blandt foreninger og organisationer

Rapport om høring blandt kommuner og regioner

Rapport om høring blandt råd og institutioner