Program og deltagerliste til dialogmødet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup, kulturminister Marianne Jelved og ministeren for sundhed og forebyggelse Astrid Krag afholder dialogmøde om visioner og rammer for det nye charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige d. 30. april.

Formålet med mødet er at få en åben dialog med alle relevante parter på området om visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor.

Bemærk nyt sted for afholdelsen: Arkitektskolens festsal, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K

Se programmet

Se deltagerlisten