Opsamling på CiFri-seminar

INTERNATIONALE ERFARINGER MED NATIONALE CHARTRE FOR SAMSPIL MELLEM
DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

Seminaret blev afholdt af Frivilligrådet og CiFri d. 23. april 2013

Se programmet.Se slides fra oplæggene:


Introduktion til Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige
Oplæg ved Pernille Skafte, Social- og Integrationsministeriet.
Se slides


Compacts i konkurrencestaten
Oplæg ved Lars Skov Henriksen
Se slides


En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar
Oplæg ved Håkan Johansson, Lunds Universitet
Se slides


The English Compact - national level and local implementation
Oplæg ved Tom Elkins, Manager, Compact Voice, UK
Se slides