Dialogmøde om visioner for frivilligchartret

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og kulturminister Marianne Jelved inviterer til dialogmøde om visioner og rammer for det nye charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige.

Formålet med mødet er at få en åben dialog med alle relevante parter på området om visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor. Der vil være en række korte faglige oplæg efterfulgt af debat i plenum.

Dialogmødet afholdes d. 30. april 2013 kl. 13 – 15.30 i Social- og Integrationsministeriet. Alle er velkomne til at deltage i mødet, og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

Læs mere og tilmeld dig her.