Nyhedsbrev 3: Revitalisering af charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige

Folkehøring afsluttet

Der er nu lukket for besvarelser til folkehøringen. I alt har 351 givet svar til folkehøringen. Disse svar vil nu blive gennemgået og der bliver udarbejdet en opsamling. Opsamlingen lægges på hjemmesiden www.frivilligcharter.dk i løbet af foråret.

Der er sideløbende med folkehøringen udsendt målrettede spørgeskemaundersøgelser til ca. 500 organisationer samt til alle kommuner og regioner. Disse kan besvares frem til d. 12. april. Herefter bliver der udarbejdet opsamlinger fra hver enkelt undersøgelse. Rapporterne offentliggøres på hjemmesiden.

Se video med Astrid Krag

De fire ministerier, Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet sidder i styregruppen for charterprocessen. På hjemmesiden kan du se videoer med social- og integrationsminister Karen Hækkerup, kulturminister Marianne Jelved og nu også sundhedsminister Astrid Krag. Astrid Krag fremhæver de frivilliges store potentiale og værdi for samfundet og kommer med eksempler på vellykket samspil mellem det offentlige og frivillige foreninger.

Seminar: Internationale erfaringer med nationale chartre for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

– du kan stadig nå at tilmelde dig!

På seminaret sætter CiFri og Frivilligrådet fokus på erfaringer med nationale chartre i to af vores nabolande: England og Sverige. Med seminaret ønsker vi at skabe opmærksomhed om erfaringerne med nationale chartre mellem den frivillige verden og det offentlige. Erfaringerne håber vi at inddrage i arbejdet med revitalisering af det danske charter.

Deltagelse er gratis.

Se program og tilmeld dig her.