Nyhedsbrev Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige

D. 19. marts 2013

Ny hjemmeside

Hjemmesiden www.frivilligcharter.dk er blevet udbygget. Her kan du nu bl.a. følge nyheder og debat og se en visuel præsentation af chartret.

Se også videoklip med social- og integrationsminister Karen Hækkerup og kulturminister Marianne Jelved. Karen Hækkerup fortæller om baggrunden for at chartret skal opdateres og om sine visioner for arbejdet. Marianne Jelved fremhæver foreningslivet som vigtigt for den måde vores samfund og demokrati er udformet.

Deltag i Folkehøringen

Folkehøringen kan besvares via hjemmesiden frem til d. 27. marts.

Opfølgning på undersøgelser

Ud over folkehøringen er der blevet udsendt spørgeskemaundersøgelser til udvalgte organisationer, samt alle kommuner og regioner. Der vil i løbet af foråret blive lavet opfølgninger på de enkelte undersøgelser. Disse opfølgninger bliver lagt på hjemmesiden.

Debat om chartret

Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, DIF, DGI, DUF og Ældre Sagen har sammen skrevet kronikken ”Vi står sammen om frivilligheden”, der blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 14. marts 2013. Her fremlægger de deres tanker om et fremtidigt frivilligcharter. De seks frivilligorganisationer fremhæver, at den organiserede frivillighed giver en ekstra værdi til frivilligheden, som det er vigtigt at værne om.

Også Friluftsrådet har meldt ud omkring deres ønsker til et kommende frivilligcharter og ser gerne, at frivillige i naturen tænkes med chartret. Rådet har som mål at være med til at skabe bedre forudsætninger for flere frivillige i naturen og bidrage til at nytænke opgaver og partnerskaber mellem det offentlige og civilsamfundet.


Du kan følge debatten om chartret på www.frivilligcharter.dk

Seminar: Internationale erfaringer med nationale chartre for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

D. 23. april afholder CiFri (Forskningsnetværk for civilsamfund og frivillighed) og Frivilligrådet seminar om internationale erfaringer med nationale chartre for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. Hør fx Håkon Johansson fra Lunds Universitet om de svenske erfaringer med Överenskommelsen og Tom Elkins fra Compact Voice om arbejdet med det engelske Compact.

Seminaret finder sted i København d. 23. april kl. 12.30-16.30 på adressen: Aalborg Universitet – Campus København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Auditorium B1/1.008 (ved receptionen)

Læs mere på www.cifri.dk


Læs mere på www.frivilligcharter.dk